PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV. Bulharský jazyk - AJS5000084
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV (Bulgarian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: bulharština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00177
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tanya Yankova, Ph.D.
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Cílem předmětu je osvojení techniky překladu odborných textů z cílového jazyka do českého jazyka, bezpečná kreativní
znalost morfologické paradigmatiky, tvoření slovních jednotek, transformace souvětí, syntaktická synonymie. Semináře jsou
koncipovány tak, aby každá gramatická kategorie a větný model byly důkladně procvičeny na základě praktického
materiálu. Předmět rozšiřuje schopnost užívání propracovaných variantních jazykových kompetencí v předpověditelných
situacích běžného života. Kompetence je zaměřena především na překlad odborného textu. Výstupní jazyková
kompetence studenta odpovídá stupni B1 (vyšší úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (24.01.2012)

ХАДЖИЕВА, Е., АНГЕЛОВ, А..: Учебник по български език за чужденци. Система "луди и млади".София 1993.
КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА, Ж. и кол.: Аз говоря български. Български език за чужденци. 2 CD. Велико Търново 2004.
ПАШОВ., П., ПЪРВЕВ, Х., РАДЕВА, В.: Болгарский язык. Учебник для иностранцев. София 1982.
ПЕТРОВА, С. и кол., Учете български език. 1. част (придружена от 10 аудиокасети). София 2002.

Slovníkové publikace:

АНДРЕЙЧИН, Л.: Български тълковен речник. София 1994.
HORA., K. a kol.: Bulharsko-český slovník. Praha 1959.
ИВАНЧЕВ, С.:Чешко-български речник. Том 1-2. София 2002.
ПЕРНИШКА, Е.: Речник на новите думи и значения в българския език. София 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Rod a tvoření zdrobnělin.

2. Perfektum.

3. Užívání základních minulých časů.

4. Podmiňovací způsob.

5. Číslovky násobné.

6. Číselná podstatná a přídavná jména.

7. Budoucí čas v minulosti.

8. Podmínkové souvětí.

9. Plusquamperfektum.

10. Předbudoucí čas v minulosti.

11. Časové věty.

12. Účelové věty.

13. Souřadící spojky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK