PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář kreativního psaní ve zvoleném areálovém jazyce I (rumunština) - AJS5000018
Anglický název: Creative Writing I (Romanian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: rumunština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. phil. Dan Ungureanu
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.02.2010)
Seminář předpokládá dobrou znalost rumunštiny získanou v předcházejícím bakalářském studiu. Cílem je seznámit studenty
jednak s funkcemi psaných slovesných útvarů, jednak s technikami jejich vytváření. Na rozdíl od předmětů "tvůrčího
psaní" se soustřeďuje především na psaní odborných textů. V písemných pracích studentů v cizím jazyce se kromě
obsahové stránky věnuje zvýšená pozornost stylové adekvátnosti a jazykové korektnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.02.2010)
Základní studijní literatura:
DOČEKALOVÁ, M.: Tvůrčí psaní pro každého. Praha, 2006.

FIŠER, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice tvůrčího psaní. Brno, 2001.

HRDLIČKA, F.: Průvodce po literárním řemesle (základy tvůrčího psaní). Praha, 2008.

MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. a kol: Akademická příručka. Martin, 2006.

MUSILOVÁ, E.: Kurz tvůrčího psaní 1,2. Praha, 2007, 2008.

Další odborná literatura:
AVRAM, M.: Probleme ale exprimării corecte. Bucureşti, 1987.

GUŢU ROMALO, V.: Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi. Bucureşti, 2000.

MUREŞANU, I.: Capcane ale limbii româneşti. Cluj, 1998.

ROVENŢA FRUMUŞANI, D.: Semiotica discursului ştiinţific. Bucureşti, 1995.

ZAFIU, R.: Diversitate stilistică în româna actuală. Bucureşti, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.02.2010)

1. Rozdíly mezi verbální a písemnou komunikací.

2. Modelové struktury textu (obsahové, formální, žánrové).

3. Základní požadavky na autora odborného textu.

4. Odborný text: obsahově-tematická a jazykově-kompoziční výstavba.

5. Obsahová výstavba: explikativnost, kohéznost, sukcesivnost, gnómičnost, objektivnost.

6. Formální výstavba: objektivní stylotvorné činitele (veřejnost, písemnost, monologičnost, oficiálnost, nepřítomnost adresáta, komunikativní funkce).

7. Lexikální prostředky: bezpříznakové, nocionální; absence prostředků emocionálních a expresivních.

8. Morfologické prostředky: převaha jmenného vyjadřování, frekvence vztažných zájmen.

9. Syntaktické prostředky: logická stavba, syntaktická kondenzace.

10. Kompozice textu: název, úvod, kapitoly, závěr, klíčová slova, resumé. Členění textu na odstavce.

11. Prezentace a kritický rozbor studentských písemných prací.

12. Prezentace a kritický rozbor studentských písemných prací.

13. Prezentace a kritický rozbor studentských písemných prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK