PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář k areál. literatuře I - 19. století - AJS1000297
Anglický název: Course in Literature of the Region I - 19 century
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Mgr. Igor Mikušiak
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (01.07.2019)
Student si podle své jazykové specializace vybral Areálovou literaturu I. (bulharskou chorvatskou, slovinskou,
srbskou a černohorskou) a k té připadá příslušný literární seminář k areál. literatuře.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (01.07.2019)

Viz Areálová literatura I.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (01.07.2019)

Viz Areálová literatura I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK