PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Folklor balkánských národů - AJS1000292
Anglický název: Balkan Foklore
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Záměnnost : AJS5000079
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Folklor balkánských národů je cyklus přednášek, jehož cílem je seznámit studenty se základním členěním a
strukturováním folklorních útvarů obecně a zároveň se specifiky jihovýchodoevropského folklorního areálu. Hlavní
důraz je kladen na slovesnou folkloristiku, především na pověsti, legendy, pohádky, humorky a drobné folklorní
útvary, ale též na hrdinské písně. Součástí kurzu jsou i analýzy jednotlivých žánrů a systematizace jejich obsahu.
Náhled na folklorní žánry je jednak v rovině obecné (např. „Teorie pohádky“) a zároveň v konkrétním pohledu na
vybraná témata napříč folklorními žánry a studovaným areálem (např. „Kralevič Marko v srbské, makedonské i
bulharské písni, pověsti a legendě). Kurz vyžaduje aktivní přístup ze strany studentů a schopnost základního čtení v
několika jazycích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Základní studijní literatura
ANDRIĆ, N.: Hrvatske narodne pjesme. Zagreb, 1939.

Bălgarski narodni baladi i pesni s mitičeski i legendarni motivi. Sofija, 1993.

BONAŠEVIĆ, N.: Ciklus Marka Kraljevića. Skopje, 1935.

BOŠKOVIĆ-STULLI, M.: Usmene pripovijetke i predaje. Zagreb, 1997.

BOŠKOVIĆ-STULLI, M.: Narodne pripovijetke. Zagreb, 1963.

Bulharská lidová poezie. Praha, 1957.

Bulharské lidové pohádky. Praha 1970.

CEPENKOV, M.: Folklorno nasledstvo I, Sofija, 1998, II. Sofija 2001, III. Sofija 2004, IV. Sofija 2006.

ĐURIĆ, V.: Antologija junačkih narodnih pjesama. Beograd, 1954.

ISPIRESCU, P.: Rumunské pohádky. Praha, 1975.

KARADŽIĆ, V. S.: Srpske narodne pjesme. Beograd, 1953.

KEKEZ, J.: Poslovice, zagonetke i govornički oblici. Zagreb, 1996.

KRAUS, F. S.: Mrsne priče: erotska, sodomijska i skatološka narodna priča. Beograd, 1984.

MARJANOVIĆ, L.: Hrvatske narodne pjesme. Zagreb, 1899.

Mé jméno je Jebáš. Praha, 1999.

MIJATOVIĆ, A.: Uskoci i krajišnici, Narodni junaci u pjesmi i povijesti. Zagreb, 1995.

MILADINOV, D. a K.: Bălgarski narodni pesni. Sofija, 1942.

Nasreddinovy taškařice. Praha, 1956.

NAZEČIĆ, S.: Epske narodne pjesme. Sarajevo, 1954.

OTČENÁŠEK, J.: Příběhy z Dalmácie. Praha, 2003.

OTČENÁŠEK, J., KINDLEROVÁ, A. (eds.): Ateš Periša - ohnivý muž. Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny. Praha, 2006.

OTČENÁŠEK, J., BAEVA, V.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. Praha 2013.

PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Praha, 1999.

RADOVIĆ, J.: Zbirka narodnih izreka. Titograd, 1962.

Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana, 2004.

Slovinské romance a balady. Praha, 1933.

Srbské lidové pohádky. Praha, 1959.

ŠOUREK, P.: Řecké pohádky, bajky a anekdoty. Praha 2000.

ŠUNJIĆ, M.: Narodne pjesme iz BiH. Sarajevo, 1925.

TEŽAK, S.: Šaljive narodne pripovijetke. Zagreb, 1981.

TOMKOVÁ, H.: Krása země. Albánské pohádky a pověsti. Praha 2009.

Další odborná literatura
BABIĆ, S.: Hrvatski politički vicevi. Zagreb, 1995.

BOTICA, S.: Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. Zagreb, 1995.

ĐURIĆ, V.: Antologija narodne poezije. Beograd, 1960.

GOLEŽ, M. (ed.): Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Ljubljana,1998.

HITREC, H.: Zagrebačke legende. Zagreb, 1996.

PANDŽIĆ, V.: Hrvatske usmene priče. Zagreb, 1996.

POLNAKOVIĆ, H.- PENUSLIŠKI, K.: Makedonski narodni umotvorbi, tom IV., knjiga I. Poslovice. Skopje, 1954.

RISTOVSKI, B.: Makedonskiot folklor i nacijonalnata svest : Istraživanja i zapisi. Skopje 1987.

ROŽIN, N. B.: Narodne drame, poslovice i zagonetke. Zagreb, 1963.

SACHELARIE, A.: Rumunské lidové písně. Praha, 1959.

SULJKIĆ, H.: Poslovice. Zvornik, 1971.

ŠAULIĆ, A: Narodne poslovice i zagonetke. Beograd, 1962.

VRKIĆ, J.: Vražja družba: Hrvatske bajke i priče o vilama, vješticama, vrazima i vukolacima. Zagreb, 1991.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)

1. Úvod do folkloru jihovýchodní Evropy.

2. Kralevič Marko v srbské, makedonské i bulharské písni, pověsti a legendě.

3. Bulharská numinózní podání.

4. Folklor Bosny a Hercegoviny.

5. Rumunské novelistické pohádky.

6. Nasredin Hodža, Hero a Chytrý Petr.

7. Teorie pohádky.

8. Bugarštice.

9. Makedonské pohádky a humorky.

10. Mesianismus v lidovém podání.

11. Řecké pohádky a pověsti.

12. Erotika ve folkloru.

13. Analýzy textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK