PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář z chorvatské literatury II - AJS1000218
Anglický název: Course in Croatian Literature II
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (28.05.2016)
Literární seminář je zaměřený nejprve na složité, ale neuvěřitelně plodné období chorvatské moderny. Realizován
je především na základě básnických textů, jejich čtení a interpretaci. Prozaické a dramatické texty této doby hrály
spíše roli podružnou, proto studenti analyzují jen několik vybraných textů. Tématika 1. světové války a její reflexe
především v chorvatském expresionismu je dalším ústředním tématem tohoto semináře (především dílo M.
Krleži). Další kapitolou je pak někdy až experimentální chorvatská expresionistická poezie. Problematika
sociálně-kritické a psychologické literatury je studentům předestřena na vybraných románech a povídkách (Majer,
Kolar). Nástup nacismu a pokusy o oddálení vstupu Jugoslávie do války nám umožňuje zakončit toto období až v
roce 1941 (vpád Německa do Jugoslávie a dočasný zánik tohoto státu) a s pomocí románů a povídek pochopit
podstatu rurálně-tradicionalistického směru v chorvatské literatuře 30. let (Budak). Další oblastí, na kterou se
seminář zaměřuje je poválečná chorvatská literatura směrem k současnosti (1945–1991). V poslední řadě je také
prezentován literární vývoj v Bosně a Hercegovině 1895–1992.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (28.05.2016)

JELČIĆ, D.: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Zagreb, 2004.

Karpatský, D. (ed.): Koráb korálový. Praha, 2007.

kol.: Snímky krajiny poezie. Praha, 1966.

KVAPIL, M. a kol.: Slovník spisovatelů - Jugoslávie. Praha, 1979.

KVAPIL, M.: Miscelanea slavica litteraria. Praha, 1997.

KOLAR, S.: Jen spravedlnost! Praha, 1948.

KRLEŽA, M.: Charvátský bůh Mars. Praha, 1965.

KRLEŽA, M.: Tisíc a jedna smrt. Praha, 1966.

KRLEŽA, M.: Vrazi a falešní hráči. Praha, 1968.

KRLEŽA, M.: Návrat Filipa Latinovicze. Na pokraji rozumu. Praha, 1981.

KRLEŽA, M.: Legendy a kalvárie. Praha, 1986.

KRLEŽA, M.: Balady Petrici Kerempuha. Praha, 2002.

MRKONJIĆ, Z.: Medjaši - Hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća. Zagreb, 2004.

NAZOR, V.: Povídky z dětství. Praha, 1936.

Nemec, K.: Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb, 2003.

Oraić -Tolić, D.: Paradigme 20. stoljeća. Zagreb, 1996.

PROSPEROV NOVAK, S.: Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 2004.

Slovník balkánských spisovatelů. Praha, 2001.

Slovník světových dramatiků. Jugoslávští autoři. Praha, 1984.

TAHMIŠČIĆ, H. (ed.): Sarajevo, město poezie. Praha, 1971.

VOJNOVIĆ, I.: Dubrovnická trilogie. Praha, 1960.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (28.05.2016)

1. Úvod do problematiky, základní pojmy chorvatské moderny.

2. První fáze chorvatské moderny, literární časopisy.

3. Druhá fáze chorvatské moderny a 1. světová válka.

4. Nástup expresionismu a dílo M. Krleži I.

5. Sociálně kritická literatura a její hlavní témata.

6. Psychologická tvorba 30. let 20. století.

7. Sociálně kritická literatura a její hlavní témata II.

8. Rurálně-tradicionalistická díla a předpoklad nástupu totality, 2. světová válka a NDH.

9. Socialistický realismus a generace krugovášů (1945-konec 50. let).

10. Druhá moderna a předpoklady nástupu postmoderny (60. léta)

11. Postmoderna a současné trendy v chorvatské literatuře (1971-1991)

12. Literární tvorba let 1895-1941 v Bosně a Hercegovině.

13. Literární tvorba let 1941-1992 v Bosně a Hercegovině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK