PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Paralelní korpus - AJP500092
Anglický název: Chapters on Japanese Theatre
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (15.02.2018)
Předmět je zaměřen především prakticky. Cílem je seznámit studenty s paralelním korpusem InterCorp, jeho užitím a aplikačními možnostmi. Studenti se seznámí se základní odbornou literaturou, zpracují (zarovnají) jeden titul do korpusu a vypracují seminární práci, ve které prokáží svoji schopnost paralelní korpus používat.
Literatura - japonština
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (19.02.2020)

ROSEN, Alexandr, VAVŘÍN, Martin (2012): Building a multilingual parallel corpus for human users. – [In:] Nicoletta CALZOLARI, Khalid CHOUKRI, Thierry DECLERCK, Mehmet Uğur DOĞAN, Bente MAEGAARD, Joseph MARIANI, Asuncion MORENO, Jan ODIJK, Stelios PIPERIDIS (eds.): Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). – Istanbul: European Language Resources Association (ELRA), 2447–2452.

Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska, and Alexandr Rosen. Between the devil and the deep blue sea or between users' needs and the compilers' powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp. In Ewa Gruszczyńska and Agnieszka Leńko-Szymańska, editors, Polskojezyczne korpusy równolegwnoległe. Polish-language Parallel Corpora, volume 1 of Multilingual Applied Linguistics - Wielojęzyczna Lingwistyka Stosowana, pages 41-56. Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 2016.


František Čermák, Alexandr Rosen. The Case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics 17:3 (2012), 411–427.

ČERMÁK, František a Jan KOCEK, ed. Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Studie z korpusové lingvistiky. ISBN 978-80-7422-058-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (15.02.2018)

bezchybné zpracování přiděleného textu

odevzdání seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D. (15.02.2018)

1. týden - seznámení s projektem InterCorp, návštěva ČNK

2. týden - korpusová lingvistika, využití paralelních korpusů v praxi

3. týden - zpracování přiděleného textu

4. týden - zpracování přiděleného textu

5. týden - zpracování přiděleného textu

6. týden - zpracování přiděleného textu

7. týden - zpracování přiděleného textu

8. týden - zpracování přiděleného textu

9. týden - zpracování přiděleného textu

10. týden - zpracování přiděleného textu

11. týden - zpracování přiděleného textu

12. týden - prezentace seminárních prácí

13. týden - prezentace seminárních prácí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK