PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonské myšlení - seminář - AJP500089
Anglický název: Japanese Thought - Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Seminář probíhá paralelně s přednáškou Japonské myšlení. Na rozdíl od přednášky, která je zaměřena na základní směry vývoje japonského myšlení v předmoderním a moderním Japonsku, je obsahem semináře práce s původními texty v japonštině (jak v klasickém jazyce, tak i s jejich překlady do moderní japonštiny, případně do některého ze světových jazyků), na kterých si ověřují znalosti z přednášené látky, seznamují se s životními osudy významných osobností intelektuálního života daného období, diskutují nad klíčových pojmy a snaží se proniknout k nejhlubším kořenům japonského myšlení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Kromě minimální 70 procentní účasti na semináři se od studentů očekává aktivní vystupování na diskuzích a domácí příprava zadaných textů. 

Literatura - japonština
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Literatura je upřesněna u jednotlivých textů, které jsou přístupné pro zapsané posluchače na portálu Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Konkrátní okreh textů je přístupný pro zapsané posluchače na portálu Moodle.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Návštěva semináře předpokládá dobrou znalost klasického jazyka a doporučuje se i návštěva volitelného předmětu „Japonská paleografie (komondžogaku)“ .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK