PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonské myšlení - AJP500088
Anglický název: Japanese Thought
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Přednáška seznamuje studenty se základními problémy vývoje japonského myšlení v předmoderním a moderním období. Zvláštní pozornost je věnována především procesu postupného budování korpusu moderního myšlení v Japonsku. Těžiště je proto věnováno jednotlivým proudům ve vývoji tokugawského neokonfucianismu včetně jeho hlavních rivalů – školy národní vědy (kokugaku) a proudu západních věd (rangaku). Druhá polovina kurzu je věnována základnímu problému moderní japonské filozofie, tj. hledání spojnice mezi západní filozofií a tradičními japonskými duchovními (filozoficko náboženskými) koncepty.
Paralelně s přednáškou studenti absolvují i seminář, ve kterém se setkají se základními filozofickými texty v originále i překladech a získají tak komplexní vhled do problematiky moderního japonského myšlení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; aktivní přístup (dotazy – obecné i konkrétní týkající se současného stavu bádání v oblasti japonského myšlení). Úspěšné složení zkoušky v podobě písemného testu tvořeného otevřenými otázkami - minimální úspěšnost 70%.

Literatura - japonština
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Základní studijní literatura:

Blocker, H. Gene; Starling, Christopher I.. Japanese Philosophy. State University of New York Press, 2001.

Calichman, Richard. Contemporary Japanese Thought. Columbia University Press, 2005.

Davis, Bret W.; Schroeder, Brian. Japanese and Continental Philosophy: Conversations With the Kyoto School. Indiana University Press, 2011.

Hoston, Germaine A. Marxism and the Crisis of Development in Prewar Japan. Princeton University Press, 1986.

Iida, Yukimo. Rethinking Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics. Routledge, 2001.

Kersten Rikki. Democracy in Postwar Japan: Maruyama Masao and the Search for Authonomy. Routledge 1996.

Miyoshi, Masao; Harootunian, H. D. (eds.). Postmodernism and Japan. Duke University Press, 1989.

Sasaki, Fumiko. Nationalism, Political Realism and Democracy in Japan: The Thought of Masao Maruyama. Routledge, 2012.

Takeuchi, Yoshimi. What Is Modernity?: Writings of Takeuchi Yoshimi. Columbia University Press, 2005.

Wakabayashi Bob Tadashi. Modern Japanese Though. Cambridge Uni Press, 1998.

 

Další odborná literatura:

Asquith, Pamela. A Japanese View of Nature: The World of Living Things by Kinji Imanishi. Routledge, 2002.

Boot, J. W. Critical Readings in the Intellectual History of Early Modern Japan. Brill, 2012

Barshay, Andrew. The Social Sciences in Modern Japan: The Marxian and Modernist Traditions. University of California Press, 2004.

Bernstein, Gail Lee. Japanese Marxist: Portrait of Kawakami Hajime, 1879-1946. Harvard University Press, 1976.

Bowen, Roger W. Rebellion and Democracy in Meiji Japan: A Study of Commoners in the Popular. University of California Press 1980.

Dilworth, David A.; Viglielmo, Valdo H.; Zavala, Augustin Jacinto. Sourcebook for Modern Japanese Philosophy: Selected Documents. Greenwood Press, 1998.

Goto-Jones, Christoph. Re-Politicising the Kyoto School as Philosophy. Routledge, 2007.

Goto-Jones, Christoph. Political Philosophy in Japan: Nishida, the Kyoto School and Co-Prosperity. Routledge, 2010.

Heine, Steven. A Dream Within a Dream : Studies in Japanese Thought. P. Lang, 1991.

Heisig, James. Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School. University of Hawai Press, 2001.

Imanishi, Kinji. A Japanese View of Nature: The World of Living Things by Kinji Imanishi. Routledge, 2002.

May, Reinhard. Heidegger's Hidden Sources: East-Asian Influences on his Work. Routledge, 1996.

Mayeda, Graham. Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsuro, Kuki Shuzo, and Martin Heidegger. Routledge, 2006.

Nara, Hiroshi. The Structure of Detachment: The Aesthetic Vision of Kuki Shuzo. University of Hawai'i Press, 2005.

Nolte, Sharon. Liberalism in Modern Japan. University of California Press, 1987.

Parkes. Graham. Heidegger and Asian Thought. University of Hawaii Press, 1987.

Piovesana, Gino K.; Yamawaki, Naoshi. Recent Japanese Philosophical Thought, 1862 - 1996: A Survey. Routledge, 1997.

Reitan, Richard M. Making a Moral Society: Ethics and the State in Meiji Japan. University of Hawaii Press, 2010.

Saaler, Sven; Koschmann, Victor (ed.). Pan-Asianism in Modern Japanese History. Routledge, 2007.

Sasaki, Ken-ichi. Asian Aesthetics. University of Hawaii's Press, 2011.

Silberman Bernard S.; Harry D. Harootunian, Gail Lee Bernstein. Japan in Crisis: Essays on Taisho Democracy. Center for Japanese Studies, the University of Michigan, 1999.

Sýkora, Jan. Ekonomické myšlení v Japonsku. FF UK, 2010.

Vattimo, Gianni. Beyond Interpretation. Standford University Press, 1997.

Wargo, Robert J. J. The Logic of Nothingness: A Study of Nishida Kitaro. University of Hawai Press, 2005.

Watsuji, Tetsuro. Rinrigaku. State University of N.Y. Press, 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

1. Charakteristické rysy japonského myšlení

2. Počátky neokonfuciánského myšlení v Japonsku a proces pojaponšťování čínských vzorů

3. Tradice školy textového kriticismu (kogaku) a návrat k počátkům konfuciánského učení (Itó Džinzai, Ogjú Sorai)

4. Krize neokonfucianismu a vzestup školy národní vědy (kokugaku) a západních učení (rangaku)

5. Formování moderního japonského myšlení po otevření Japonska a v počátečním období éry Meidži

6. Počátky akademické filozofie na přelomu19. a20. století

7. Moderní japonské myšlení v meziválečném období (Hatano Seiiči, Wacudži Tecuró, Tanabe Hadžime)

8.  Nišida Kitaró a Kjótská filozofická škola

9.  Marximus, anarchismus a levicové myšlení v Japonsku

10.  Tradice křesťanského myšlení v moderním Japonsku

11.  Japonské myšlení a ideologie v období hospodářského růstu

12.  Intelektuální rámec feminismu v Japonsku

13.  Západní filozofie versus východní kulturní tradice – postmodernismus v současném Japonsku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK