PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé dějiny Japonska - AJP500087
Anglický název: Contemporary Japanese History
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (04.10.2016)
Přednáška je zaměřena na analýzu vybraných aktuálních témat soudobých japonských dějin. Jedná se o problémy, jejichž objektivní řešení častokrát naráží léta na bariéru tabuizace, neochoty a záměrného překrucování či přinejmenším zkreslování jednotlivých faktů. Absolvent kurzu by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; Aktivní přístup (dotazy a připomínky k přednášce). Úspěšné složení zkoušky ve formě písemného testu, který se skládá z otevřených otázek - minimální hranice 70%.

Literatura - japonština
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (04.10.2016)

Bix, H., Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, 2002

Duus, P., Modern Japan, 2nd edition, Boston: Houghton Mifflin Copany, 1998

Eisenstadt, S.N., Japanese Civilization, A Comparative View, Chicago UP, 1996

Gordon, A., A Modern History of Japan, From Tokugawa Times to the Present, Oxford: Oxford UP, 2003

Jansen, M. B., The Making of Modern Japan, Harvard UP, 2000

Reischauer, E. O. a Craig, A. M., Dějiny Japonska, NLN, Praha 2009

Stockwin, J.A.A.. Governing Japan: Divided Politics in a Resurgent Economy. London: Wiley-Blackwell 2008

The Cambridge History of Japan: 6. sv. The Twentieh Century, Cambridge: Cambridge UP, 1988

Totman, Conrad, A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999 

Tsutsui, W., A Companion to Japanese History, Wiley-Blackwell, 2007

 

 Další odborná literatura k jednotlivým tématům bude posluchačům doporučena na přednáškách 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (04.10.2016)

Sylabus kurzu

1. Kolektivní paměť v moderních/soudobých dějinách Japonska

2. Politický systém "1955"; okolnosti jeho vzniku a příčiny jeho rozpadu

3. Japonský politický systém na přelomu 20. a 21. století

4. Skandál a jeho medializace v součsném Japonsku

5. Krize důvěry a selhání elit

6. Občanská společnost v současném politickém životě v Japonsku

7. Spotřeba

8. Sociální exkluze

9. Demografická past

10. Obraz ženy v soudobých japonských dějinách

11. Zdroje a projevy náboženského extrémismu v současném Japonsku

12. Japonsko v mezinárodních vztazích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK