PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář (A) - AJP500076
Anglický název: Diploma Seminar (A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Záměnnost : AJP500077
P//Je prerekvizitou pro: AJP500077
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní diplomové práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě diplomové práce.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Pro absolvování semináře A student odevzdá ucelenou část nebo vybrané kapitoly z diplomové práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Dle zadání jednotlivých diplomových prací.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

1.-3. Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK