PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Komondžogaku njúmon - AJP500072
Anglický název: Introduction to Japanese Paleography
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: japonština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AJP500101
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)
Předmět je zaměřen na četbu a analýzu primárních historických textů (komondžo) z období Tokugawa. Posluchači se seznámí se způsobem krácení jednotlivých znaků, se specifickým písemným stylem, který je typický pro dobové texty (sóróbun) i s příslušnými reáliemi, které jsou nutné pro interpretaci daného textu.
Návštěva výuky není omezována žádnými podmínkami, nicméně základní znalost gramatiky klasické japonštiny je vítána.
Předmět je vyučován převážně v japonském jazyce.
Literatura - japonština
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

Jednotlivé texty budou zpřístupněny zapsaným posluchačům v univerzitním systému Moodle případně rozdávány na jednotlivých hodinách.

Základní i doporučná literatura bude upřesněna na první hodině. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

70% docházka a úspěšné zvládnutí závěrečného testu, jehož podmínky budou upřesněny v průběhu semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK