PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k moderním dějinám Japonska - AJP500071
Anglický název: Modern Japanese History - Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.02.2020)
Náplní semináře je jednak diskuse nad vybranými kapitolami a tématy z doporučené literatury, jednak prezentace studentských seminárních prací. V diskusi nad odbornou literaturou si všímáme způsobů nastolení tématu, podloženosti argumentace, míry faktografičnosti a interpretativnosti, otevřenosti / uzavřenosti argumentace, koherence tématu ad.
Některé semináře věnuji četbě v japonštině o daném tématu pro osvojení odborné terminologie.
Literatura - japonština
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (02.02.2018)

The Cambridge History of Japan, 5. a 6. sv., Cambridge UP

Beasley, W.G., The Modern History of Japan, NY, 1974

Giffard, S., Japan. Among the Powers, 1890-1990, Yale UP, 1994

Gordon, A., A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present, Oxford UP, 2003

Jansen, M.B., The Making of Modern Japan, Belknap, Harvard, 2000

McClain, J.L., Japan. A Modern History, WW Norton, 2002

Totman, C., A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999

Tsutsui, W. A Companion to Japanese History, Wiley

Wray and Conroy: Japan Examined, Perspectives on Modern Japanese History, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.02.2020)

úspěšné odevzdání seminární práce a 70% docházka

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.02.2020)

Témata referátů a diskusí (referáty kurzívou):

Rozdělení referátů

Vlastnictví a svoboda (Pipes)

 

Kritika oligarchů (Meiji Government and Its Critics)

Kritika oligarchů (Meiji Gov-t and Its Critics)

Novinářská osobnost: Fukuči / Kuga / Sohó –

Konflikt v moderní jap. společnosti (byrokracie, vzdělání) -

Image Japonska v Evropě –

 

Moderna jako revolta (z Erotic, Grotesque, Nonsense) –

Sebevražda v moderní jap. společnosti –

Rusko-jap. válka: bod obratu?

Obnova Tokia po zemětřesení 1923 –   

Spotřeba –

Japonský anarchismus / socialismus –

Kolonizace Mandžuska –

Povaha jap. agrese (The 1930s: Abberation …)

Japonské válečné zločiny -

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK