PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Česká meziválečná avantgarda a japonské umění - AJP500057
Anglický název: Czech Interwar Avantgarde and Japanese Arts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (04.02.2014)
Intenzívní cyklus pěti přednášek se bude zabývat problémem československé avantgardy a dobového japonismu
se zaměřením na život a dílo českého umělce, architekta a intelektuála Bedřicha Feuersteina a čechoamerického
architekta Antonína Raymonda. Kromě analýzy uměleckých děl bude zvláštní pozornost věnována teoretickému
dílu obou umělců a vzájemným vlivům mezi japonskou a českou uměleckou scénou v meziválečném období.
Přednášky budou vycházet z knihy architekta Bedřicha Feuersteina Japonsko - Cesta do nejvýtvarnější země
světa a dalších textů, které poskytne lektorka. Podmínkou získání atestace: krátký test a esej na zvolené téma.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (16.01.2014)

Test, esej (5-10 normostran) na vybraná témata

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK