PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář (A) - AJP500029
Anglický název: Diploma Seminar (A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.09.2014)
Diplomový seminář se uskutečňuje formou konzultací a postupného předkládání částí textu diplomové práce. Studentovi je poskytnuto 4 - 6 konzultací, poslední 2-3 po předchozím
zaslání části své práce školiteli.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (04.09.2014)

Dle zadání jednotlivých DP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK