PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba odborných textů (A) - AJP500023
Anglický název: Reading of Technical Texts (A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SYKORA (10.10.2011)
Cílem cvičení je připravit budoucí absolventy na četbu, překlad a interpretaci odborných textů z různých oblastí humanitního, společensko vědního i technického zaměření. Výuka probíhá formou kolektivní četby vybraného textu a následné diskuze o způsobu jeho překladu.

Příslušné texty jsou k dispozici na e-learningovém portálu http://moodle.ff.cuni.cz/.

Posluchači si doma připraví daný text o rozsahu 4 stran. Z textu označeného jako 基礎知識 si vyberou 10 odborných termínů, ke kterým připraví interpretaci v japonštině o rozsahu 3 - 5 řádek a překlad daného termínu do češtiny.

Podmínkou získání zápočtu je odevzdání intepretací k jednotlivým textů v elektronické podobě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK