PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonské písmo Ia - AJP100196
Anglický název: Japanese Writing System Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Vyučující: Mgr. Tereza Lutovská
Je prerekvizitou pro: AJP100197
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Lutovská (18.09.2020)

Předmět je určen pouze pro studenty oboru japanologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK