PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonská konverzace IIIa - AJP100194
Anglický název: Japanese Conversation IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Makiko Kawashima, M.A.
Vyučující: Makiko Kawashima, M.A.
Prerekvizity : AJP100193
Je prerekvizitou pro: AJP100195
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK