PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonská konverzace Ib - AJP100191
Anglický název: Japanese Conversation Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Makiko Kawashima, M.A.
Prerekvizity : AJP100190
Je prerekvizitou pro: AJP100192
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, šokjú I, honsacu, Tókjó: Suríé nettowáku, 1998.

Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, šokjú II, honsacu, Tókjó: Suríé nettowáku, 1998.

Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, šokjú I, jasašii sakubun, Tókjó: Suríé nettowáku, 1998.

Švarcová, Z., Macumija, H. Česko-japonská konverzace, Sešit 1, Rožnov: PCentrum, 1993.

Švarcová, Z., Macumija, H. Česko-japonská konverzace, Sešit 2, Rožnov: PCentrum, 1993.

Materiály připravované japonským lektorem.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Aktivní účast na výuce min. 70% (mimo dne konání závěrečné zkoušky).

Včasné vypracování zadaných úkolů.

Závěrečná zkoušku (min. výsledek 60%).

 
Sylabus
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Předmět ve svém pojetí navazuje na Japonskou konverzaci Ia. Studenti si prohloubí konverzační znalosti na úrovni

začátečník. Na konci semestru by měli být schopni rozhovorů na různá témata ve zdvořilé i důvěrné japonštině. Studenti

budou pravidelně formou domácí přípravy vypracovávat krátké eseje vtahující se k tématům probraným na hodinách.

Obsahově tato cvičení odpovídají lekcím učebnice Minna no nihongo, šokjú I, II a procvičovány jsou důležité jevy a větné

vzorce z Japonského jazyka Ib.

1. Na společenském večírku.

2. Prázdniny, sport.

3. V realitní kanceláři.

4. Navigace, nabídnutí pomoci.

5. Stěhování a loučení.

6. Vynášení odpadků, domácí kutilství.

7. Učení se cizím jazykům, ztráty a nálezy.

8. Plánování cesty.

9. Služební cesta.

10. Nemoci, zjišťování významu slov.

11. Na čajovém obřadě.

12. Před cestou na dovolenou.

13. Životní styl.

Předmět je vyučován v japonském jazyce.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK