PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonská stylistika A (Sakubun A) - AJP100171
Anglický název: Japanese Stylistics (Sakubun A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Makiko Kawashima, M.A.
Prerekvizity : AJP100133
Je záměnnost pro: AJP100092
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (25.08.2020)
V předmětu budou studenti seznámeni se základy psaní textů různé povahy a stylu. V mnohém tento seminář navazuje na

domácí přípravu (eseje), která byla vyžadována v Japonské konverzaci Ia, Ib, IIa a IIb. Poznatky však budou

systematizovány a kratší eseje budou procvičovány bez přípravy na hodinách. Delší eseje pak budou požadovány

vypracované formou domácí přípravy. Témata esejů budou korespondovat s tématy probíranými v Japonské konverzaci

IIIa). Nedílnou součástí jednotlivých lekcí bude procvičování znakového písma. Předmět tak bude do jisté míry navazovat

i na Japonské písmo IIb. Studenti by měli formou samostudia zvládnout aktivně 1400 a pasivně 1700 znaků. Aktivně

zvládnuté znaky budou vyžadovány při psaní esejů.

1. Peníze a jejich role v životě člověka.

2. Studentský život a mimoškolní aktivity.

3. Výuka a potíže při studiu.

4. Problémy lidské komunikace.

5. Práce a její role v životě člověka.

6. Každodenní život.

7. Jak trávit večer.

8. Móda a životní styl.

9. Problémy v životě a jejich řešení.

10. Jídlo a kultura stolování.

11. Doprava a život ve městě.

12. Na návštěvě.

13. Svátky a slavnosti.

Předmět je vyučován v japonském jazyce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (25.08.2020)

Aktivní účast na výuce min. 70% (mimo dne konání závěrečné zkoušky).

Vypracování domácích úkolů.

Závěrečná zkoušku (min. výsledek 60%).

Literatura
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (25.08.2020)

Základní studijní literatura:

Hatano, J., Kurahači, D. Nihongo no hjógen gidžucu – dokkai to sakubun – čúkjú, Tókjó: Kokin šoin, 1995.

Áku akademí (ed.) Kandži mastá Vol. 4: Ikkjú kandži 2000, Tókjó: Áku akademí, 2000.

 

Další odborná literatura:

Halpern, Jack. The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, Tokyo: Kodansha, 2001.

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, 3 kjú, Tókjó: Nippon kandži nórjoku kentei kjókai, 2004.

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, džun 2 kjú, Tókjó: Nippon kandži nórjoku kentei kjókai, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (25.08.2020)

Aktivní účast na výuce min. 70% (mimo dne konání závěrečné zkoušky).

Vypracování domácích úkolů.

Závěrečná zkoušku (min. výsledek 60%).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK