PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonská stylistika B (Sakubun B) - AJP100170
Anglický název: Japanese Stylistics B (Sakubun B)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Makiko Kawashima, M.A.
Prerekvizity : AJP100133
Je záměnnost pro: AJP100093
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)
Seminář navazuje na Japonská stylistika a. Na hodinách budou studenti psát kratší eseje bez přípravy. Delší eseje budou
požadovány vypracované formou domácí přípravy.
Literatura
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Příklady základní studijní literatury:

Hatano, J., Kurahači, D. Nihongo no hjógen gidžucu – dokkai to sakubun – čúkjú, Tókjó: Kokin šoin, 1995.

Áku akademí (ed.) Kandži mastá Vol. 4: Ikkjú kandži 2000, Tókjó: Áku akademí, 2000.

Další odborná literatura:

Halpern, Jack. The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, Tokyo: Kodansha, 2001.

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, džun 2 kjú, Tókjó: Nippon kandži nórjoku kentei kjókai,

2004.

 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Aktivní účast na výuce min. 70% (mimo dne konání závěrečné zkoušky).

Včasné vypracování zadaných úkolů.

Závěrečná zkoušku (min. výsledek 60%).

 
Sylabus
Poslední úprava: Makiko Kawashima, M.A. (04.02.2021)

Témata esejů budou korespondovat s tématy probíranými v Japonské

konverzaci IIIb. Nedílnou součástí jednotlivých lekcí bude procvičování znakového písma. Studenti by měli formou

samostudia zvládnout aktivně 1700 a pasivně 2000 znaků. Aktivně zvládnuté znaky budou vyžadovány při psaní esejů.

1. Problematika mezilidských vztahů.

2. Cestování a výlet do přírody.

3. Dopravní nehody a nemoci.

4. Vyšetření u lékaře.

5. Když nemůžu spát.

6. Sport a volný čas.

7. Životní cyklus člověka.

8. Problémy důchodového věku.

9. Věda a technika.

10. Trable s porouchaným autem.

11. Společenské a ekologické problémy.

12. Politika a korupční aféry.

13. Nástin bakalářské práce.

Předmět je vyučován v japonském jazyce.

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK