PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost - seminář B - AJP100162
Anglický název: Japanese Society - Seminar B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)
Seminář doplňuje přednášku Japonská společnost B, na které se posluchač seznámí s konkrétními projevy jednotlivých stránek života japonské společnosti. Na semináři by si měl student procvičit schopnost využívat teoretických znalostí k vlastnímu hodnocení specifických projevů života japonské společnosti tak, aby byl schopen je nejen popsat, ale též zasadit do širšího rámce kulturně historického vývoje soudobého Japonska. Ke každému u probíraných témat vystoupí jeden student s referátem a jeden s koreferátem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)

Podmínkou získání zápočtu je přenesený referát ke zvolenému tématu seminární práce a odevzdání seminární práce do konce akademického roku 2018/19.

Obecné zásady pro psaní seminárních prací:

 ·      rozsah minimálně 10 NS (1NS = 1.800 znaků vč. mezer)

·      práce by měla mít následující strukturu:

a) úvod obsahující přesnou formulaci problému, který je v práci řešen (základní otázku, tj. větu končící otazníkem), případně hypotézy, která bude v práci testována

b) zhodnocení dosavadního stupně poznání daného problému (například krátké zhodnocení odborné literatury k danému tématu)

c) vlastní analýza problému

d) závěr, ve kterém autor/ka shrne výsledky výše uvedené analýzy (ověření či vyvrácení hypotézy), včetně svého vlastního přístupu

·      práce s prameny a způsob citace podle ISO 690 a ISO 690-2 (k dispozici na následující webové stránce http://www.boldis.cz/citace/citace.html)

·      způsob odevzdání: v elektronické podobě – soubor v aplikaci WORD (.doc, .dox)

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)

Literatura k jednotivým tématům bude upřesněna v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)

 

Témata seminárních prací

 

1. Sociální politika v současném Japonsku

2. Japonský vzdělávací systém – vzor pro ostatní vyspělé země nebo časovaná bomba?

3. Hikikomori – výhradně japonský fenomén?

4. Střední vrstva v současném Japonsku

5. Homosexualita v Japonsku – historie a současný stav

6. Masová kultura v Japonsku – tradice a současnost

7. Óm šinrikjó: kořeny a hrozby náboženského extrémismu v současném Japonsku

8. Postoje japonské veřejnosti k jaderné energetice

9. Ekologické cítění Japonců a problém životního prostředí v současném Japonsku

10. Změna stravovacích návyků v moderní japonské společnosti

11. Koncept kolektivní bezpečnosti – záruka stability či skrytá hrozba?

12. Vyrovnání s vlastní minulostí: Trauma Japonska z prohrané války

13. Ideologizované dějiny – japonské učebnice dějepisu a současné mezinárodní vztahy Japonska

14. Lidská práva v japonském pojetí

15. Císařská rodina dnes – historický přežitek či symbol jednoty lidu?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK