PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost - seminář A - AJP100161
Anglický název: Japanese Society - Seminar A
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)
Seminář doplňuje přednášku Japonská společnost A, rozvádí jednotlivá témata a zasazuje je do širšího kontextu vývoje japonské společnosti. Posluchači si připraví intepretaci jednoho vybraného textu, která bude základem pro diskuzi v semináři. Seznam vybraných textů bude zpřístupněn zapsaným posluchačům v systému Moodle.
Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

Základní texty, které budou intpretovány v semináři, budou zpřístupněny zapsaným posluchačům v univerzitním systému Moodle. K jednotlivým vystoupením mohou posluchači použivat další odbornou literaturu a odborné časopisy uložené v knihovně ÚDLV a další externí zdroje (knižní a časopisecké databáze, internet apod.).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

- předložená seminární práce (pouze mailem) se všemi formálními náležitostmi (nadpisy, citace, použitá literatura, úprava atd.) do konce zimního semestru.

- docházka minimálně 70%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK