PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bakalářský seminář A (japonská studia) - AJP100155
Anglický název: BA Thesis Seminar A (Japanese Studies)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Mgr. David Labus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Cílem Bakalářského semináře je studenty systematicky připravit k odpovídajícímu teoreticko-metodologickému zvládnutí vybraného tématu závěrečné bakalářské práce s ohledem na charakter studentem zvoleného tématu, resp. na zacílení bakalářské práce na konkrétní oblast jazyka, literatury, dějin či na vybrané sociokulturní aspekty japonské společnosti v současnosti či minulosti. Seminář má studentům poskytnout prostor a odbornou podporu při přípravě bakalářské práce, zvládnout úskalí vyplývající z charakteru zvoleného tématu, orientaci v odborné literatuře a připravit současně na obhajobu zpracovaného tématu závěrečné bakalářské práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Student předloží finální podobu struktury práce, rozpracovaná metodologická východiska, zpracovanou základní literaturu a dále pak odevzdá písemnou práci, která tvoří základ, ucelenou část nebo vybrané kapitoly z bakalářské práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

Šesták Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

Liška, V. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

Hosloušková D., Kroborová, M. Diplomová a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

Sgall, P., Panevová, J. Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

1.-3. Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení témat.

4.-13.  Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK