PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská literatura B - AJP100154
Anglický název: Japanese Literature B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UDVWEBER (08.02.2018)
Přednášky jsou úvodem do dějin moderní japonské literatury. Cílem je, aby se studenti dokázali orientovat v komplikovaném vývoji literárních žánrů, škol a směrů, které se po převratu Meidži v r. 1868 vyvíjely pod silným vlivem evropské a americké literatury a literární vědy. Během tohoto vývoje se na literárním kolbišti střetávaly myšlenky tradicionalistů zdůrazňujících staleté kořeny japonského písemnictví a stoupenců nové prózy, nového verše i nového divadla žehrajících na zaostalost domácí literární produkce. Látku k literárnímu ztvárnění tak v poslední třetině 19. století a ve 20. století tvořil barvitý korpus událostí, prožitků i myšlenek, z nichž se rodily nové a nové literární texty.

Závěrečná atestace se skládá ze dvou částí: písemný test a následná ústní zkouška.
Literatura
Poslední úprava: UDVWEBER (08.02.2018)

Základní studijní literatura:

Novák, Miroslav a Winkelhöferová, Vlasta. Japonská literatura, sv. II, Praha, SPN, 1977.

Winkelhöferová, Vlasta. Slovník japonské literatury, Praha, Libri, 2008.    

Keene, Donald. Dawn to the West, Japanese Literature in the Modern  Era, Fiction, New York: Henry Holt and Company, 1984.

Kató, Šúiči. Nihon  bungaku  ši,(sv.  l a II),  Tókjó:  Čikuma šobó, 1975 a 1980.

Další odborná literatura:

Líman, Antonín. Krajiny japonské duše, Praha, Mladá fronta, 1999.

Líman, Antonín. Paměť století. Ibuse Masudži , Praha, Academia, 2004.

Mijoši, Masao. Accomplices of Silence: The Modern Japanese Novel, Berkeley and Los Angeles, University of

California Press, 1974.

Sylabus
Poslední úprava: UDVWEBER (20.12.2015)

1. Stav domácí literatury v době otevření země a modernizace.

2. Na cestě ke světové literatuře.

3. Návrat k domácí tradici – Společnost přátel tuše a další autoři.

4. Naturalismus a reakce na něj.

5. Skupina Bříza a modernismus: literatura období Taišó.

6. Škola nového vnímání: Kawabata Jasunari a Jokomicu Riiči.

7. Nová poezie „šintaiši“; vývoj moderní japonské poezie od konce 19. století do 2. světové války.

8. Proletářská literatura a literatura v době 2. sv. války.

9. Atomová literatura a další navazující poválečná tvorba: nová literatura v době americké okupace.

10. Literatura mladých autorů i zavedených tradicionalistů v období 50. a 60. let.

11. Ženský proud v japonské literatuře.

12. Japonská literatura od roku 1970, literární trendy v 80. a 90. letech 20. století.

13. Současná japonská literatura od roku 1990 do současnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK