PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost B - AJP100152
Anglický název: Japanese Society B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)
Přednáška navazuje na předmět Japonská společnost A, který byl zaměřen na teoreticko metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti. V tomto bloku přednášek se student seznámí s konkrétními projevy jednotlivých stránek života japonské společnosti tak, aby byl schopen je nejen popsat, ale též zasadit do širšího rámce kulturně historického vývoje soudobého Japonska. Zvláštní pozornost bude věnována zejména méně známým stránkám a jen okrajově diskutovaným problémům, např. projevům xenofobie, diskriminaci, šikaně, pojetí lidských práv apod.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; Aktivní přístup (dotazy a připomínky k přednášce, zkušenosti z četby japonských reálií případně z osobních zkušeností z pobytů v Japonsku apod.). Úspěšné složení zkoušky ve formě písemného testu, který se skládá z otevřených otázek - minimální hranice 70%.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)

Základní studijní literatura:

Hendry, Joy, Understanding Japanese Society, 3rd ed.,London, Routledge 2003

Hendry, Joy, The Orient strikes back : a global view of cultural display,Oxford,New York, Berg, 2000

Lebra, Takie S., Japanese Culture and Behaviour: Selected Readings,Honolulu,University ofHawai Press 1986

Ochiai, Emiko, The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan,Tokyo, LTCB International Library Foundation 1996

Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley, University of California Press 1970

Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993

Kornicki, P.F.; McMullen, I.J., Religion in Japan : Arrows to heaven and earth,New York, Cambridge University Press, 1996

Goodman,Roger (ed.), Family and social policy in Japan: Anthropological approaches,  Cambridge: Cambridge University Press, 2002

 

Další odborná literatura:

Eisenstadt, S. N., Japanese Civilization: A Comparative View.Chicago: TheUniversityofChicagoPress , 1995

Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford,StanfordUniversityPress 1982

Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Continuity,Tokyo, Charles E Tuttle 1990

Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989

Goodman, Roger (ed.),, Global Japan:The experience of Japan's new immigrant and overseas communities, London: RoutledgeCurzon, 2003

Další literatura bude upřesněna při přenášce jednotlivých témat.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (21.02.2019)

1. Demografický vývoj moderního Japonska

2. Postavení ženy a krize rodiny v současném Japonsku

3. Národnostní menšiny a problém diskriminace

4. Sociální exkluze a bezdomovectví

5. Politická kultura a politický život v současném Japonsku

6. Hospodářský systém a hospodářská politika

7. Bezpečnostní politika

8. Územní spory

9. Japonsko v mezinárodních vztazích (japonsko-čínské vztahy)

10. Energetická politika a životní prostředí v současném Japonsku

11. Role masmédií v současném Japonsku

12.  Občanská společnost a „čtvrtý“ sektor (NPO, NGO) v současném Japonsku

13. Nacionalismus a terorismus v současném Japonsku

Další doporučené předměty
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Student/ka by měl/a nejprve absolvovat přednášku Japonská společnost A.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK