PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Japonské písmo II/B - AJP100148
Anglický název: Japanese Writing System II/B
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Prerekvizity : AJP100147
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UDVWEBER (08.02.2018)
Předmět bezprostředně navazuje na Písmo II/A. Způsob výuky a procvičování znaků bude stejný jako v předchozích cvičeních japonského písma (studenti si formou domácí přípravy osvojí vždy cca 25 nových znaků v rovině grafické, fonetické a významové, na hodinách se tyto i další znaky budou procvičovat četbou vět a v písemných dílčích testech).Příkladové věty budou odpovídat středně pokročilé jazykové úrovni a většina jevů bude odpovídat dosud probrané látce předmětu Gramatika II/B. Na konci semestru by studenti měli ovládat aktivně 1200 znaků a pasivně 1400 znaků včetně nejdůležitějších znakových složenin.

Závěrečná zkouška probíhá formou písemného testu. K celkovému výsledku je započítán počet úspěšně (nad 70%) napsaných dílčích testů v průběhu celého semestru. Kvalifikace pak vychází z celkového bodového součtu.

Předmět je určen výhradně studentům oboru Japonská studia.
Literatura
Poslední úprava: UDVWEBER (20.12.2015)

Základní studijní literatura:

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, 6 kjú,  Nippon kandži nórjoku kentei kjókai, Tókjó, 2004.

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, 5 kjú,  Nippon kandži nórjoku kentei kjókai, Tókjó, 2004.

Nippon kandži kjóiku šinkókai (ed.) Kandži gakušú suteppu, 4 kjú, Nippon kandži nórjoku kentei kjókai, Tókjó,2004.

Labus, D., Sýkora, J. Japonsko-český znakový studijní slovník, Paseka, Praha, 2005.

Kano, Ch. (ed.) Intermediate Kanji Book Vol. 2, Bonjinsha, Tokyo, 1989.

 

Další odborná literatura:

Halpern, Jack. The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, Kodansha, Tokyo, 2001.

Áku akademí (ed.) Kandži mastá Vol. 4: Ikkjú kandži 2000, Áku akademí, Tókjó, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: UDVWEBER (08.02.2018)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK