PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonské reálie - AJP100138
Anglický název: Japanese Affairs
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)
Přednáška seznamuje studenty se základními historickými, kulturními a společenskými reáliemi, které jsou nutné pro další studium odborných předmětů (Japonské dějiny, Japonská společnost atd.). Vzhledem k tomu, že u studentů se již předpokládá minimální znalost japonských reálií (obecný požadavek k přijímací zkoušce), cílem přednášky je především systematicky utřídit a doplnit jednotlivé informace a poukázat na jejich provázanost s ostatními oblastmi japonských studií.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; Aktivní přístup (dotazy a připomínky k přednášce, zkušenosti z četby japonských reálií případně z osobních zkušeností z pobytů v Japonsku apod.). Úspěšné složení zkoušky ve formě písemného testu, který se skládá z otevřených a zavřených otázek - minimální hranice 70%.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Základní studijní literatura:

Papinot, E., Historical and Geographical Dictionary of Japan, Tokyo, Ch. E. Tuttle 1972

Pictorial Encyclopedia of Modern Japan, Tokyo, Gakken 1988

Encycopedia of Japan, 9 sv. Tokyo, Kodansha 1983

Winkelhofferová, V.; Boháčková, L., Vějíř a meč, Praha, Panorama 1986

Collcutt, M. a kol., Svět Japonska, Praha, Knižní klub 1997

 

Další odborná literatura:

Hlaváček, Ivan, Kašpar, Jaroslav, Nový, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002

Needham, J., Science and Civilisation in China, (zejména sv. 8.), Cambridge, Cambridge University Press 1954 – 1970

Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Continuity,Tokyo, Charles E Tuttle 1990

Curtis, G., The Japanese Way of Politics,ColumbiaUniversity Press 1989

Wolferen, K., The Enigma of Japanese Power, London, Macmillan 1989

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

1. Uvedení do pramenů a literatury ke studiu japonských reálií (slovníky, encyklopedie, webové stránky), přehled hlavních světových pracovišť v oboru japonských studií

2.  Problematika japonských vlastních jmen

3.  Základy toponomastiky – identifikace místních a pomístních jmen, geografické názvy

4. Historická chronologie – základní chronologické pojmy, astronomické základy měření času v zemích východní Asie, vývoj a charakteristické rysy solárního a lunární kalendáře, roční doby, části roku, dělení dne, způsoby datace, člověk a společnost v běhu času (obřady, svátky, oslavy v průběhu roku)

5.  Historická metrologie a historická numizmatika -  staré japonské míry, váhy, platidla

6.  Tradiční japonská společnost – organizace tradiční japonské společnosti, společenská hierarchie, šlechtické hodnosti, úřední tituly

7.  Geografie Japonska

8.  Administrativně správní dělení Japonska a regionální správa

9.  Japonský politický systém

10. Japonský ekonomický systém

11. Japonský sociální systém

12. Japonský vzdělávací systém

13. Vývoj česko-japonských vztahů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK