PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do japonského písma - AJP100136
Anglický název: Introduction to Japanese Writing
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)
Cílem přednáškového cyklu je objasnit systém 214 radikálů japonských (čínských) znaků včetně postupu jejich psaní, pozic v jednotlivých znacích a jejich variant tak, aby studenti byli schopni spolehlivě pracovat se znakovými slovníky a dále studovat jednotlivé znaky v rovině grafické, fonetické a sémantické. Součástí přednášky bude o výklad vývoje japonského písma včetně jeho reforem od nejstarších dob do současnosti. Kurz je ukončen písemnou zkouškou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.03.2019)

Požadovaná minimální docházka 70 %; Aktivní přístup (dotazy a připomínky). Úspěšné složení zkoušky ve formě písemného znakového testu - minimální hranice 70%.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

Povinná literatura:


Labus, David; Sýkora, Jan. Japonsko český znakový učební slovník. Praha, Paseka 2000.
Sýkora, Jan. "Čínský znak v japonském písmu". In: Hana Třísková. Transkripce čínštiny. Praha, Česko-čínská společnost 1999.
Další povinná literatura bude upřesněna v průběhu výuky.


Doporučená literatura:


Kéki, Béla. 5000 let písma. Praha, Mladá fronta 1984.
Krupa, Viktor; Genzor, Jozef. Písma sveta. Bratislava, Obzor 1989.
Sýkora, Jan. "Vývoj japonského písma a japonské písmové systémy". Typo, 3, 2003
Vochala, Jaromír; Novák, Miroslav; Pucek, Vladimír. Úvod do čínského, japonského a korejského písma, Díl 1.: Vznik a vývoj, Díl 2.: Praktický kurs. Praha, SPN 1989.
Vochala, Jaromír. "Chinese writing system: Minimal graphic units". Acta Universitatis Carolinae I., Philologica Monographia, Volume 70, 1985
Novák, Miroslav. Gramatika japonštiny I. Praha: SPN, 1989
 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (18.09.2017)

1. Systém japonského písma. Úvod do teorie znaku.

2. Vývoj japonského písma a jeho reforem od nejstarších dob do současnosti

3. - 12. Přehled radikálů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK