PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Japonská konverzace I/A (Kaiwa I/A) - AJP100132
Anglický název: Practical Japanese I : Conversation I/A (Kaiwa I/A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Makiko Kawashima, M.A.
Je prerekvizitou pro: AJP100133
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (05.10.2017)
Předmět je určen pouze pro studenty japanologie!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK