PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost - seminář (A) - AJP100068
Anglický název: Japanese Society - Seminar (A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SYKORA (10.10.2011)
Seminář doplňuje přednášku Japonská společnost (A), na které se posluchač seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu japonské společnosti, zejména s ohledem na přetrvávající přístupy, které ve větší či menší míře vycházejí z představy výlučnosti japonského etnika, tzv. nihondžinron. Na semináři si studente procvičí schopnost využívat teoretických znalostí k vlastnímu hodnocení specifických jevů v životě japonské společnosti. Ke každému tématu vystoupí příslušní studenti s referáty, které budou východiskem k další diskuzi.
Podmínkou pro získání zápočtu je přednesení jednoho referátu a odevzdání jeho textu v písemné podobě.
Sylabus
Poslední úprava: SYKORA (10.10.2011)

Témata referátů na jednotlivé semináře 

 1. (4. 10.)

Seznámení s organizací semináře, způsobem práce. Rozdělení referátů a seminárních prací

 2. (11.10.)

a) Nitobé, Inazo. Bušidó: Duše Japonska. Praha: Josef Pelcl, 1904

Notehelfer, F. G.. Nitobe Inazó: Japan’s Bridge Across t he Pacific (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 22, No. 2. (Cima)

b) Okakura, Kakuzó. Kniha o čaji. Praha: Brody, 1999.

Notehelfer, F. G.. On Idealism and Realism in the Thought of Okakura Tenshin. Journal of Japanese Studies , Vol. 16, No. 2. (Semerádová)

 3. (25. 10.)

a) Bellah, Robert, "Japan's Cultural Identity: Some Reflections on the Work of Watsuji Tetsuro" The Journal of Asian Studies, Vol. 24, No. 4. (Aug., 1965), pp. 573-594. Watsuji Tetsuro;  

b) Dilworth, David A., The Significance of Ethics. As the Study of Man, Monumenta Nipponica, Vol. 26, No. 3/4. (1971), pp. 395-413. (Zemko)

c) Minear, Richard H. "Cross-Cultural Perception and World War II: American Japanists of the 1940s and Their Images of Japan". International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 4. (Dec., 1980), pp. 555-580. (Kovácsová)

d) Kevin M. Doak, Building National Identity through Ethnicity: Ethnology in Wartime Japan and After, Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 1 (Winter, 2001), pp. 1-39 (Vlková) 

 4. (1.11.)

Přednáška hostujícího profesora

 5. (8. 11.)

a) Shannon, Christopher. A World Made Safe for Differences: Ruth Benedict's "The Chrysanthemum and the Sword". American Quarterly, Vol. 47, No. 4. (Dec., 1995), pp. 659-680. (Třešňáková)

b) Creighton, Millie R., Revisiting Shame and Guilt Cultures: A Forty-Year Pilgrimage, Ethos, Vol. 18, No. 3. (Sep., 1990), pp. 279-307.

c) Kumagai, Hisa A.; Kumagai, Arno K.,The Hidden "I" in Amae: "Passive Love" and Japanese Social Perception, Ethos, Vol. 14, No. 3. (Sep., 1986), pp. 305-320. (Doucková)

d) Tobin, Joseph. Dependency and Japanese Socialization: Psychoanalytic and Anthropological Investigations into Amae (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 20, No. 1.

Reynolds, David. The Anatomy of Self: The Individual Versus Society (Review). Journal of Japanese Studies, Vol. 13, No. 2. (Novotná)

 6. (15. 11.)

Mezinárodní workshop

 7. (22. 11.)

a) Hamaguchi, Eshun, A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2. (Drechslerová)

b) Hamaguchi, Eshun, "A Methodological Basis for Japanese Studies - With begard to "Relatum" as its Foundation", Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997

8. (29. 11.)

a) Murakami Yasusuke, "Ie Society as a Pattern of Civilization", Journal of Japanese Studies, Vol. 10, No. 2. (Černáčková)

b) Hall, John Whitney. Reflections on Murakami Yasusuke’s ’Ie Society as a Pattem of Civilization’. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2 .

c) Lebra, Sugiyama. Is Japan an Ie Society, and Ie Society a Civilization?. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2. (Reichlová)

d) Smith, Robert. A Pattem of Japanese Society: Ie Society or Acknowledgment of Interdependence?. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2. (Machalová)

 9. (6. 12.)

a) Ian Reader, Review: Studies of Japan, Area Studies, and the Challenges of Social Theory, Monumenta Nipponica, Vol. 53, No. 2. (Summer, 1998), pp. 237-255. (Halamásková)

b) Carmi Schooler, The Individual in Japanese History: Parallels to and Divergences from the

European Experience, Sociological Forum, Vol. 5, No. 4. (Dec., 1990), pp. 569-594. (Abbasov)

 10. (13. 12.)

Přednáška hostujícího profesora

 11. ( 20. 12.)

a) Hendry, Joy ,To Wrap or Not to Wrap: Politeness and Penetration in Ethnographic Inquiry, Man, New Series, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1989), pp. 620-635 

Befu, Harumi. Unwrapping Japan: Society and Culture in Anthropological Perspective (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 18, No. 1. (Vašulka)

b) Morris-Suzuki, Tessa, The Invention and Reinvention of "Japanese Culture", The Journal of Asian Studies, Vol. 54, No. 3 (Aug., 1995), pp. 759-780

J. Victor Koschmann, The Nationalism of Cultural Uniqueness, The American Historical Review, Vol. 102, No. 3 (Jun., 1997), pp. 758-768 (Grossová)

 12. (3. 1.)

Závěrečné zhodnocení semináře. Rezerva.

Témata referátů

 1. (4. 10.)

Seznámení s organizací semináře, způsobem práce. Rozdělení referátů a seminárních prací

 2. (11.10.)

a) Nitobé, Inazo. Bušidó: Duše Japonska. Praha: Josef Pelcl, 1904

Notehelfer, F. G.. Nitobe Inazó: Japan’s Bridge Across t he Pacific (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 22, No. 2.

b) Okakura, Kakuzó. Kniha o čaji. Praha: Brody, 1999.

c) Notehelfer, F. G.. On Idealism and Realism in the Thought of Okakura Tenshin. Journal of Japanese Studies , Vol. 16, No. 2.

 3. (25. 10.)

a) Bellah, Robert, "Japan's Cultural Identity: Some Reflections on the Work of Watsuji Tetsuro" The Journal of Asian Studies, Vol. 24, No. 4. (Aug., 1965), pp. 573-594. Watsuji Tetsuro; b) Dilworth, David A., The Significance of Ethics. As the Study of Man, Monumenta Nipponica, Vol. 26, No. 3/4. (1971), pp. 395-413.

c) Minear, Richard H. "Cross-Cultural Perception and World War II: American Japanists of the 1940s and Their Images of Japan". International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 4. (Dec., 1980), pp. 555-580.

d) Kevin M. Doak, Building National Identity through Ethnicity: Ethnology in Wartime Japan and After, Journal of Japanese Studies, Vol. 27, No. 1 (Winter, 2001), pp. 1-39

 4. (1.11.)

Přednáška hostujícího profesora

 5. (8. 11.)

a) Shannon, Christopher. A World Made Safe for Differences: Ruth Benedict's "The Chrysanthemum and the Sword". American Quarterly, Vol. 47, No. 4. (Dec., 1995), pp. 659-680.

b) Creighton, Millie R., Revisiting Shame and Guilt Cultures: A Forty-Year Pilgrimage, Ethos, Vol. 18, No. 3. (Sep., 1990), pp. 279-307.

c) Kumagai, Hisa A.; Kumagai, Arno K.,The Hidden "I" in Amae: "Passive Love" and Japanese Social Perception, Ethos, Vol. 14, No. 3. (Sep., 1986), pp. 305-320.

d) Tobin, Joseph. Dependency and Japanese Socialization: Psychoanalytic and Anthropological Investigations into Amae (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 20, No. 1.

Reynolds, David. The Anatomy of Self: The Individual Versus Society (Review). Journal of Japanese Studies, Vol. 13, No. 2.

6. (15. 11.)

Mezinárodní workshop

 7. (22. 11.)

a) Hamaguchi, Eshun, A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2.

b) Hamaguchi, Eshun, "A Methodological Basis for Japanese Studies - With begard to "Relatum" as its Foundation", Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997

8. (29. 11.)

a) Murakami Yasusuke, "Ie Society as a Pattern of Civilization", Journal of Japanese Studies, Vol. 10, No. 2.

b) Hall, John Whitney. Reflections on Murakami Yasusuke’s ’Ie Society as a Pattem of Civilization’. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2 .

c) Lebra, Sugiyama. Is Japan an Ie Society, and Ie Society a Civilization?. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2.

d) Smith, Robert. A Pattem of Japanese Society: Ie Society or Acknowledgment of Interdependence?. Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2.

 9. (6. 12.)

a) Ian Reader, Review: Studies of Japan, Area Studies, and the Challenges of Social Theory, Monumenta Nipponica, Vol. 53, No. 2. (Summer, 1998), pp. 237-255.

b) Carmi Schooler, The Individual in Japanese History: Parallels to and Divergences from the

European Experience, Sociological Forum, Vol. 5, No. 4. (Dec., 1990), pp. 569-594.

 10. (13. 12.)

Přednáška hostujícího profesora

 11. ( 20. 12.)

a) Hendry, Joy ,To Wrap or Not to Wrap: Politeness and Penetration in Ethnographic Inquiry, Man, New Series, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1989), pp. 620-635 

Befu, Harumi. Unwrapping Japan: Society and Culture in Anthropological Perspective (Review). Journal of Japanese Studies , Vol. 18, No. 1.

b) Morris-Suzuki, Tessa, The Invention and Reinvention of "Japanese Culture", The Journal of Asian Studies, Vol. 54, No. 3 (Aug., 1995), pp. 759-780

J. Victor Koschmann, The Nationalism of Cultural Uniqueness, The American Historical Review, Vol. 102, No. 3 (Jun., 1997), pp. 758-768

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK