PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost (A) - AJP100066
Anglický název: Japanese Society (A)
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: SYKORA (05.10.2011)

Témata jednotlivých přednášek:

1. Teoreticko metodologická východiska ke studiu japonské společnosti: Čas a prostor v japonské kultuře

2. Počátky koncepce nihondžinron (日本人論) v období Meidži

3. Koncepce nihondžinron v období Taišó a raném období Šówa

4. Nové přístupy ke studiu japonské společnosti v poválečném Japonsku

5. Koncepce nihondžinron v 60. a 70. letech 20. století

6. Nástup revizionismu: Od teorie nihondžinron ke koncepci nihonron (日本論)

7. Hledání nových metodologických přístupů v postmoderním Japonsku

8. Soudobé dějiny Japonska I: Okupace Japonska a budování nového společenského systému

9. Soudobé dějiny Japonska II: Japonsko v období hospodářského "zázraku"

10. Soudobé dějiny Japonska III: "Zlatá" 80. léta

11. Soudobé dějiny Japonska IV: Společenská krize 90. let

12. Soudobé dějiny Japonska V: Japonsko na přelomu tisíciletí

 

Povinná literatura:

·    Allinson, Gary D., Japan's postwar history, Cornell University Press 2004

·    Beauchamp, Edward R., History of Contemporary Japan, 1945-1998, Garland 1998

·    Benedict, Ruth, The Chrysanthemum and the Swords, Tokyo, Tuttle 1946

·    Doi, Takeo, Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha International 1973

·    Hamaguchi, Eshun, "A Methodological Basis for Japanese Studies - With begard to "Relatum" as its Foundation", Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997

·    Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley : University of California Press, 1970

·    Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Kontinuity, Tokyo, Charles E Tuttle 1990

·    Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989

 

Doporučená literatura:

·    Emmott, Bill, The Sun Also Sets, New York, Times Books 1989

·    Gordon, Andrew, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, Oxford University Press 2008

·    Hamaguchi, Eshun, "A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies", Journal of Japanese Studies, 11:2

·    Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press 1982

·    Prestowitz, Clyde V., Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, New York, Basic Books 1988

·    Vogel, Ezra F., Japan as Number One, Harvard, Harvard University Press 1979

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK