PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonské písmo - AJP100002
Anglický název: Japanese Writing System
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s procesem adaptace čínských znaků na japonské prostředí a s vývojem japonského grafemického systému. Zvláštní pozornost je věnována teoretickému výkladu čínských znaků, zejména jejich klasifikaci podle radikálů, a nechybí ani praktický návod jak pracovat se znakovým slovníkem (určení radikálu, počtu tahů, správného pořadí jednotlivých tahů apod.). Kurz je ukončen písemnou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Povinná literatura:
Labus, David; Sýkora, Jan, Japonsko český znakový učební slovník, Praha, Paseka 2000

Sýkora, Jan, Čínský znak v japonském písmu, In: Hana Třísková, Transkripce čínštiny, Praha, Česko-čínská společnost 1999

Další povinná literatura bude upřesněna v průběhu výuky.

Doporu?ená literatura:
Kéki, Béla, 5000 let písma, Praha, Mladá fronta 1984

Krupa, Viktor; Genzor, Jozef, Písma sveta, Bratislava, Obzor 1989

Sýkora, Jan, "Vývoj japonského písma a japonské písmové systémy", Typo, 3, 2003

Vochala, Jaromír; Novák, Miroslav; Pucek, Vladimír, Úvod do čínského, japonského a korejského písma, Díl 1.: Vznik a vývoj, Díl 2.: Praktický kurs, Praha, SPN 1989

Vochala, Jaromír, ?Chinese writing system: Minimal graphic units". Acta Universitatis Carolinae I., Philologica Monographia, Volume 70, 1985

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Podmínky pro splnění studijních povinností za ZS (zkouška):
1. písemná zkouška (znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury)

Cílem přednáškového cyklu je objasnit systém 214 radikálů japonských (čínských) znaků včetně postupu jejich psaní, pozic v jednotlivých znacích a jejich variant tak, aby studenti byli schopni spolehlivě pracovat se znakovými slovníky a dále studovat jednotlivé znaky v rovině grafické, fonetické a sémantické. Součástí přednášky bude o výklad vývoje japonského písma včetně jeho reforem od nejstarších dob do současnosti.

Témata jednotlivých přednášek:
1. Systém japonského písma. Úvod do teorie znaku.

2. - 12. Výklad jednotlivých radikálů (20 radikálů za přednášku)

13. Vývoj japonského písma a jeho reforem od nejstarších dob do současnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK