PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Formazione delle parole in italiano - AIT500031
Anglický název: Word-formation in Italian
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23.02.2022)
Náplní předmětu, který je vyučován v italštině, je přehled slovotvorných procesů současné italštiny. Vedle základních pojmů, jakými jsou produktivita, slovotvorná pravidla (STP) a jejich restrikce, budou představeny a analyzovány jednotlivé slovotvorné procesy. Předmět probíhá podle programu uvedeného v sylabu.<br>
<br>
V případě přechodu na DV bude vše probíhat na platformě ZOOM.<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23.02.2022)

Předmět je zakončen písemnou zkoušku. Podmínkou k připuštění je vypracování kontrolních otázek, které jsou mezi soubory ke kurzu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (01.02.2021)

Dressler, W. U. - Barbaresi Merlini, L. (1994). Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages. Berlin: Mouton de Gruyter.

Grossmann, M. - Rainer, F. (a cura di) (2004). La formazione delle parole in italiano. Tübingen: Niemeyer.

Micheli, Silvia M. (2020). La formazione delle parole. Italiano e altre lingue. Roma: Carocci.

Montermini, F. (2008). Il lato sinistro della morfologia. La prefissazione in italiano e nelle lingue del mondo. Milano: FrancoAngeli.

Plag, I. (2003). Word-formation in English. Cambridge: CUP. 

Scalise, S. (1994). Morfologia. Bologna: Il Mulino.

Štichauer, P. (2007). Tvoření slov v současné italštině. Praha: Karolinum

Sylabus - italština
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23.02.2022)

Il corso si svolgerà secondo il seguente programma:

1) Nozioni generali I: la morfologia "costruzionale"

2) Nozioni generali II: parole possibili vs impossibili

3) Nozioni generali III: le regole di formazione di parola (RFP)

4) Nozioni generali IV: il significato delle parole complesse

5) Nozioni generali V: la nozione di produttività

6) Derivazione I: le parole suffissate

7) Derivazione II: le parole prefissate

8) Derivazione III: le parole alterate e la nozione di "morfopragmatica"

9) Derivazione IV: la parasintesi e altri procedimenti

10) Composizione I: la classificazione dei composti

11) Composizione II: i composti dell’italiano

12) Composizione III: le polirematiche e i composti neoclassici

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK