PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Filozofie 20. století - AIT500028
Anglický název: Philosophy of the 20th century
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK