PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AIT500022
Anglický název: Diploma thesis seminar
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (24.10.2019)
Seminář je určen pro studenty pracující na zadané diplomové práci. Studenti budou seznámeni s metodologickými postupy, jejichž osvojení je předpokladem pro samostatnou práci na diplomové práci. Nedílnou součástí je i práce s primární a sekundární literaturou, a to způsoby správné citace, tvorba bibliografie, obsahu, rejstříku i základního formálního rozvržení práce. Část semináře bude přirozeně věnována i vlastním studentským prezentacím konkrétních prací, v následné diskusi bude mít student možnost reagovat na kritické připomínky či dotazy a získá tak průpravu na přípravu obhajoby práce.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (24.10.2019)

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

Holoušková, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

Liška, V. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

Sgall, P., Panevová, J. Jak psát a nepsat česky. Praha 2004

Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (24.10.2019)

Hlavní tematické okruhy:

1) Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení práce na zpracování zvoleného tématu.

2) Volba metodologického postupu zpracování zvoleného tématu.

3) Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání zvoleného tématu.

4) Práce na vybraném subtématu práce.

5) Finalizace práce na vybraném subtématu, diskuse nad výsledky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK