PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazykový rozbor starých textů - AIT500018
Anglický název: Linguistic analysis of ancient texts
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIT500030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (18.09.2012)
Rozbor starých textů bude v LS 2012/2013 komplementární k přednášce Vývoj italštiny II A/B. Náplní kurzu bude četba a analýza následujících textů, které budou ke stažení na www.pavel-stichauer.cz
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (18.09.2012)

Analýza vybraného textu/úryvku:

1. Datace

2. Rozbor fonetických rysů

3. Rozbor morfologických rysů

4. Rozbor syntaktických rysů

5. Regionální aspekty textu

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (18.09.2012)

Náplní kurzu bude analýza především následujících textů:

Indovinello veronese
Placiti cassinesi
Ritmi bellunese, laurenziano e cassinese
Ritmo cassinese (versione integrale secondo Formentin, V. Poesia italiana delle origini, Roma: Carocci, 2007, pp. 85-92)
Conti di banchieri fiorentini del 1211
Re Enzo - S'eo trovasse pietanza  
Novellino
Marco Polo - Il Milione (toskánská verze ze 14. stol.)
Restoro d'Arezzo - La composizione del mondo

Dante - Rime
Dante - Vita nuova
Dante - Convivio
Dante - Commedia, Inf. VI, 1-21
La Divina Commedia - rukopisná tradice
Commedia - ukázka Sanguinetiho kritické edice


Boccaccio - Decameron
Alberti - Grammatichetta (bude k dispozici pouze v tištěné podobě)
Machiavelli - Discorso intorno alla nostra lingua (bude k dispozici pouze v tištěné podobě)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK