PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stylistic exercises I - AIT500008E
Anglický název: Stylistic exercises I
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIT500008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Ave Bolletta
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

P. Beltrami, Gli strumenti della poesia, Bologna, Il Mulino, 2002

G. Colella, Che cos’è la stilistica, Carocci, 2010

L. Galdi, Introduzione alla stilistica italiana, Bologna, Patron, 1971

P.V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Laterza, 2001

P.V. Mengaldo, Attraverso la prosa italiana, Carocci, Roma, 2008

B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bompiani, 1997

B. Mortara Garavelli, Il parlar figurato, Editori Laterza, Roma-Bari, 2010

C. Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, 1985 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK