PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Italian Morphology I - AIT200030E
Anglický název: Italian Morphology I
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AIT200030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (07.09.2017)

Odborná literatura:

Povinná literatura:
B. Proto: Guida alla comunicazione linguistica, Firenze 1991, oddíl Morfologia (ss.89-340)

S. Hamplová: Mluvnice italštiny, Praha 2004

zápisy z přednášek

Doporučená literatura:
A.M. Altieri-Biagi: La grammatica dal testo, Milano, 1994.

G. Salvi, L. Vanelli: Nuova grammatica italiana, Bologna, 2004.

M. Dardano-P.Trifone: Grammatica italiana, Bologna 1995

L. Lepschy-G.Lepschy: La lingua italiana, Milano 1995

S. Hamplová: K problematice vidovosti v italštině, Praha 1994

A.Chiuchi?-M.C.Fazi-R.Bagianti: Le preposizioni, Perugia 1982

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK