Čtení textů italské literatury 20. století I - AIT100028
Anglický název: Texts Reading - Italian Literature of the 20th Century I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (17.08.2015)
Četba a literární analýza textů probíraných na přednáškách Italská literatura od klasicismu po dekadenci. Prezentace
referátů studentů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (17.08.2015)
odborná literatura:
Manuale di letteratura italiana 3. A cura di Franco Brioschi a Costanzo di Girolamo. Torino: Bollati Boringhieri 1995.

BINNI, W. Classicismo e neoclassicismo della letteratura italiana del Settecento. Firenze 1976

BINNI, W. Preromanticismo italiani. Roma-Bari 1974.

FUBINI, M. Dal Muratori al Baretti. Roma - Bari 1975.

FERRONE, S. Carlo Goldoni. Firenze 1975.

BINNI, W. Ugo Foscolo. Storia e poesia. Torino 1982.

DOTTI, U. Il savio e il ribelle.Manzoni e Leopardi. Roma 1986.

TIMPANARO, S. Classicismo e illuminismo nell´Ottocento italiano. Pisa 1965.

NARDI, P. Scapigliatura. Da Giuseppe Rovani a Carlo Dossi. Milano 1968.

Il caso Verga. A cura di A. Asor Rosa. Palermo 1972.

RUSSO, L. I narratori. Milano - Mesina 1958.