PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Introduzione alla Stilistica italiana - AIT100020
Anglický název: Introduction to Italian Stylistics
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Ave Bolletta
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: URSSTICH (28.05.2008)

Seminář je zaměřen na analýzu současné italštiny z hlediska stylistiky. Studium textů (v menší míře i záznamů mluvených
projevů) z různých stylových rovin i oborů (beletrie, publicistika, odborné texty aj.) a praktická stylistická cvičení umožňují
posluchači bezpečnější orientaci ve výrazových prostředcích jazyka i jejich aktivní ovládnutí. Vedle lexika v užším smyslu a
syntaxe je pozornost soustředěna zejména na jednotlivé rétorické postupy a figury, frazeologii, synonymii a polysémii.
Literatura
Poslední úprava: Alberto Borghi (29.09.2012)

* Odborná literatura:
L. Galdi, Introduzione alla stilistica italiana, Patron, Bologna 1984
B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bompiani, Milano 1988
P. V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Laterza, Roma-Bari 2001
F. Sabatini, La comunicazione e gli usi della lingua, Loescher, Torino 1984
Dizionario di retorica e stilistica, TEA, Milano 1995

Sylabus - italština
Poslední úprava: Dr. Ave Bolletta (21.02.2018)

Parte generale

- Definizione di stilistica

- Storia della disciplina

- La stilistica in Italia

- Il rapporto della stilistica con la retorica, la linguistica e la critica letteraria

- Intertestualità e transtestualità

- L’enunciazione: definizione di soggetto parlante, locutore, enunciatore

- Il narratore e il narratario

La narrativa

- I diversi tipi di narratore

- La focalizzazione

- Il discorso riportato

- La polifonia

- L’unità testuale

- Analisi dei testi: A. Manzoni, C. E. Gadda, G. Tomasi di Lampedusa, I. Calvino.

 La poesia

 - L’io lirico

- Caratteri del linguaggio poetico: suono e senso, metrica e sintassi, poesia e figura

- Forme metriche della tradizione: il sonetto, la canzone, la ballata

- Analisi dei testi: Dante, F. Petrarca, G. Cavalcanti, U. Foscolo, G. Pascoli, G. Ungaretti, E. Montale.

Il teatro

- le caratteristiche del linguaggio teatrale

- le regole del teatro

- funzione delle didascalie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK