Testovací prostředí pro PAP - AISV5937
Anglický název: Testing environment for PAP
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Helena Lipková, Ph.D. (06.02.2019)
V rámci tohoto semináře budou vytvářeny video-podklady pro Proseminář akademické práce - modul Akademický mluvený projev a prezentační dovednosti.
Studenti budou vytvářet nácviková videa, která budou v Moodle podpoře PAP použita jako ukázky vhodných či naopak nežádoucích forem prezentování.
Studenti, kteří se zapíšou na tento předmět, dávají souhlas s využitím nahrávek v rámci výuky studentů FF UK.