PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elementy teoretické informatiky - AISV5935
Anglický název: Elements of theoretical informatics
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Klára Foglarová (17.04.2019)
Úvod do teoretické informatiky s důrazem na základní pojmy a výsledky týkající se formálních jazyků, automatů, algoritmů a grafů, které jsou potřebné pro pochopení podstaty počítačového zpracování zejména nenumerických informací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Klára Foglarová (17.04.2019)

Cíl: Poskytnout studentům potřebný úvod do teoretické informatiky s důrazem na základní pojmy a výsledky týkající se formálních jazyků, automatů, algoritmů a grafů, které jsou potřebné pro pochopení podstaty počítačového zpracování zejména nenumerických informací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. (27.01.2019)

Účast na seminářích, příprava a prezentace referátu z teoretické literatury.

Literatura
Poslední úprava: Klára Foglarová (17.04.2019)

IVÁNEK, J.: Základy matematické informatiky I. Informace a automaty. VŠE, Praha 1991

Sylabus
Poslední úprava: Klára Foglarová (17.04.2019)

Pracovní osnova:
1. Abecedy a zpracování řetězců symbolů
2. Pojem konečného automatu
3. Další typy automatů
4. Turingovy stroje
5. Formální jazyky a gramatiky
6. Chomského typizace jazyků a gramatik
7. Rozpoznávání jazyků automaty
8. Pojem algoritmu
9. Algoritmická řešitelnost úloh
10. Složitost algoritmů a problémů
11. Grafy a sítě
12. Třídicí, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK