PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Uživatelská rozhraní v automotive - AISV5933
Anglický název: Automotive user interface
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (08.02.2018)
Kontakt na vedení semináře:<br>

Jakub Zámostný - Jakub.Zamostny@e4t.cz<br>

Lukáš Matějka - Lukas.Matejka@e4t.cz<br>

První přednáška v Jinonicích, další přednášky pravděpodobně v e4t electronics for transportation s.r.o., Member of Volkswagen Group, Novodvorská 994/138 | 142 21 Praha 4
OSNOVA

Cílem série přednášek je uvést studenty do problematiky tvorby uživatelských rozhraní (UI) pro vozidla dnešní <br>
doby. Přednášky studentům představí proces tvorby UI od počátečního stádia návrhu drátěného modelu (wireframe), přes <br>
aplikování různých bezpečnostních a legislativních omezení, až po jednoduchý prototyp. Diskuzní formou se přednášky zaměří také na témata s tím spojená, jako jsou použitelnost, user experience design a uživatelské testování. Zmíněna bude též historie a vývoj už. rozhraní v koncernu VW, aktuální trendy a budoucnost spojená zejména s autonomní jízdou a jejími specifiky pro UI.

PŘEDNÁŠKY
---------
1. Úvod do HMI - představení pojmů požívaných v oboru, historie a aktuální trendy, návrh prvního wireframu<br>
2. Omezení a driver distraction, konfrontace s usecasy, tvorba prototypu<br>
3. Diskuze nad prototypy, příprava na uživatelské testování<br>
4. Diskuze nad výsledky testování, konfrontace s vývojem a budoucími trendy, zadání finálního prototypu<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (08.02.2018)

PODMÍNKY ZAKONČENÍ

  • -----------------

1. Zpracování úkolů z přednášek

2. Odevzdání prototypu - vycházejícího z práce na přednáškách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK