Získávání a zpracování znalostí - AISV5930
Anglický název: Knowledge acquisition and processing
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UISIVANE (01.10.2018)
Cílem semináře je cvičná aplikace systémů LISp-Miner a NEST, které umožňují získávání a zpracování znalostí ve formě pravidel.
Výsledkem bude zpracování vybrané databáze v systému LISp-Miner a interpretace získaných znalostí, nebo sestavení a odladění vlastní báze znalostí v systému NEST.
Atestace (zápočet) bude udělen na základě obhájení výsledků zpracování formou prezentace na hodině.
Přednost v zápisu mají studenti navazujícího magisterského studia informační specializace a SNM.
Literatura
Poslední úprava: UISIVANE (01.10.2018)

Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.
 
Ivánek, J.: Stručně o zpracování znalostí v expertních systémech}. Studijní texty ÚISK, 29 str.

Rauch, J. - Šimůnek, M.: Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA. Praha : Oeconomica, 2014. 462 s.

Šimůnek, M.: Systém LISp-Miner – akademický systém pro dobývání znalostí z databází (historie vývoje a popis ovládání). Skripta VŠE, Oeconomica, 2010, 106s.

Sylabus
Poslední úprava: UISIVANE (01.10.2018)

1. Systémy pro tvorbu aplikací: NEST, Lisp-Miner


2. Metodika tvorby znalostního systému


- 2.1. Návrh aplikace
- 2.2. Struktura báze znalostí
- 2.3. Implementace báze znalostí
- 2.4. Testování funkce systému
- 2.5. Ladění báze znalostí


3.  Metodika DZD

- 3.1. Návrh aplikace
- 3.2. Porozumění databázi
- 3.3. Předzpracování dat
- 3.4. Analýza
- 3.5. Interpretace výsledků


4. Prezentace