PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny knihtisku v době pozdní gotiky a renesance - AISV5922
Anglický název: History of Book Print in Late Gothic and Renaissance Period
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIS510317
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK