PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Znalostní systémy (VS - navazující kombinované studium) - AISV5909
Anglický název: Knowledge Systems
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (18.09.2013)
Pro studenty 1. ročníku navazujícího kombinovaného studia.

Cílem semináře je seznámení se systémem NEST umožňujícím reprezentaci a zpracování znalostí ve formě
pravidel.
Součástí je sestavení a odladění vlastní báze znalostí ve vybraném aplikačním oboru.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (18.09.2013)

Berka, P.: Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003, 366 str.

Ivánek, J. a kol.: Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství. VŠE, Praha 1990, 204 str.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (18.09.2013)

1. Systémy pro tvorbu aplikací: NEST, Lisp-Miner

2. Metodika tvorby znalostního systému

  • 2.1. Návrh aplikace
  • 2.2. Struktura báze znalostí
  • 2.3. Implementace báze znalostí
  • 2.4. Testování funkce systému
  • 2.5. Ladění báze znalostí

3. Příprava dokumentace

4. Prezentace vytvořeného znalostního systému

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK