PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační věda v souvislostech: projekt bibliometrického mapování informační vědy v ČR (VS) - AISV5158
Anglický název: Information Science in Context: project of bibliometric mapping of IS in Czech Republic
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (24.01.2012)
Rozvrh: Pondělí 14:10 – 15:40

Určeno pro: spíše pro vyšší ročníky


Studenti se pod vedením lektorů budou podílet na rozvoji projektu bibliometrického mapování informační vědy v
ČR, vytváření jeho metodologie a odzkoušení na vzorku dat. Poté, co budou studenti seznámeni se základní teorií,
se zapojí do mapování české produkce v oblasti informační vědy, budou diskutovat a sestavovat klasifikaci
informační vědy. Naučí se pracovat s vizualizačními softwary a na základě vlastních dat budou vytvářet vizualizace
vlastní.
Literatura
Poslední úprava: VAVRL1AF (05.04.2012)

NEES JAN VAN, Eck a Waltman LUDO. Text mining and visualization using VOSviewer. [online]. [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.2058.pdf.

NEES JAN VAN, Eck a Waltman LUDO. VOSviewer Manual: Manual for VOSviewer version 1.4.2. 2012. Dostupné v software VOSviewer (po spuštění nebo instalaci).

NOYONS, Ed C. M. Science maps within a science policy context: Improving the Utility of Science and Domain Maps Within a Science Policy and Research Management Context. MOED, H, Wolfgang GLÄNZEL a Henk SCHMOCH. Handbook of quantitative science and technology researchthe use of publication and patent statistics in studies of S. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, c2004, s. 237-255. ISBN ISBN 1-4020-2702-8.

Sylabus -
Poslední úprava: UISNEME (01.03.2012)

1) zmapování národní i zahraniční publikační produkce české provenience v oblasti informační a knihovní vědy

2) vypracování klasifikace podoblastí informační a knihovní vědy, která pak bude aplikována na výchozí seznam publikací
- zpracování co-word analýzy, která bude využita pro stanovení klasifikace
3) data dostupná o publikační produkci budou zpracována pro použití ve vizualizačním softwaru (VOSviewer) a vytvořeny vizualizace
- na základě vytvořené klasifikace
- na základě časopisů
- z dalších dostupných metadat, tak pro následnou vizualizaci
4) vzniklý model bude srovnán s modelem na základě peer-review metody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK