PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
IT právo (VP - kombinované studium) - AISV5149
Anglický název: IT Law
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (30.06.2011)
Čas a místo konání: viz rozvrh konzultací pro 1. ročník kombinovaného studia (knihovnické i informační zaměření)

Atestace: zkouška - podmínky budou sděleny při první konzultaci

Anotace: Předmět je určen pro studenty 1. roč. magisterského navazujícího studia. Kurz studentům poskytne
základní orientaci v systému právních předpisů vztahujících se ke klíčovým aspektům informační společnosti.
Cílem kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět právním textům a interpretovat je v kontextu reálných
situací, spojených s vykonáváním informační profese. Mezi probíraná témata budou patřit zejména: autorské právo
na internetu, odpovědnost poskytovatele za obsah služeb, vymahatelnost práva v prostředí internetu. Kurz bude
vyžadovat aktivní přístup a samostatnou práci studentů. Předběžný obsah 1. Právo jako normativní systém 2.
Právní systém ČR a EU 3. Působnost a vymahatelnost práva na internetu 4. Autorské právo I 5. Autorské právo II 6.
Odpovědnost poskytovatele inf. služeb I 7. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb II 8. Právní regulace spamu 9.
Internetová kriminalita I 10. Internetová kriminalita II.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (30.06.2011)

POLČÁK, R. Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press, 2007.

ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (30.06.2011)

1. Právo jako normativní systém

2. Právní řád ČR

3. Působnost a vymahatelnost práva na internetu

4. Autorské právo I

5. Autorské právo II

6. Doménová jména - JUDr. Radim Polčák, PhD.

7. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb I

8. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb II

9. Právní regulace spamu

10. Ochrana osobních údajů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK