PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Umělé bytosti (VS) - AISV5136
Anglický název: Artificial Beings
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50546
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (23.02.2011)
Posluchárna S5, MFF UK na Malostranském nám.
Klasifikace: buď test a ústní zkouška, nebo eseja ústní zkouška dle
výběru studenta
Umělé bytosti jsou autonomní inteligentní agenti, kteří jsou situovaní v
prostředí podobném přirozenému světu a kteří se chovají podobně jako
lidé nebo zvířata. Přednáška podává přehled typů umělých bytostí a
jejich architektur a blíže se zabývá způsobem jejich řízení.
Syllabus:
1. Typy umělých bytostí a aplikace: výukové simulátory, počítačové hry,
seriózní hry, virtual storytelling, interaktivní drama, výpočetní etologie.
2. Architektury umělých bytostí: funkcionální, konekcionistická,
behaviorální. Statické vs. dynamické světy.
3. Řízení umělých bytostí symbolickými metodami: reaktivní plánování a
deliberativní přístup; rozhodovací pravidla, konečné automaty,
subsumption architektura, BDI architektura, vícevrstvé architektury.
4. Řízení umělých bytostí konekcionistickými metodami: Tyrrellova volná
hierarchie, Creatures, Black&White, problémy učení, lehký úvod do
etologie, Lorenzův hydraulický model. Srovnání umělých a živých neuronů.
5. Hledání cesty: steering rules, A*.
6. Representace světa: afordance, smart objects, nav-mesh, way-points,
dokonalost smyslů.
7. Umělé emoce: k čemu jsou, jak je modelovat.
8. Paměť: klasifikace z hlediska psychologie, modely krátkodobé paměti a
episodické paměti.
9. Lehký úvod do umělé evoluce.
10. Unified theories of cognition: Soar, ACT-R.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK