PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
IT právo (VP - kombinované studium) - AISV5133
Anglický název: IT Law (combined study)
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (10.02.2011)
Předmět je určen pro studenty 1. roč. magisterského navazujícího studia.Kurz studentům poskytne základní orientaci v systému právních předpisů

vztahujících se ke klíčovým aspektům informační společnosti. Cílem

kurzu je získání schopnosti samostatně porozumět právním textům a

interpretovat je v kontextu reálných situací, spojených s vykonáváním

informační profese. Mezi probíraná témata budou patřit zejména:

autorské právo na internetu, odpovědnost poskytovatele za obsah

služeb, vymahatelnost práva v prostředí internetu. Kurz bude vyžadovat

aktivní přístup a samostatnou práci studentů.
Předběžný obsah
1. Právo jako normativní systém

2. Právní systém ČR a EU

3. Působnost a vymahatelnost práva na internetu

4. Autorské právo I

5. Autorské právo II

6. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb I

7. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb II

8. Právní regulace spamu

9. Internetová kriminalita I

10. Internetová kriminalita II
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (10.02.2011)

POLČÁK, R. Právo na internetu: Spam a odpovědnost ISP. Computer Press, 2007.

ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2003.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. (10.02.2011)

1. Právo jako normativní systém

2. Právní řád ČR

3. Působnost a vymahatelnost práva na internetu

4. Autorské právo I

5. Autorské právo II

6. Doménová jména - JUDr. Radim Polčák, PhD.

7. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb I

8. Odpovědnost poskytovatele inf. služeb II

9. Právní regulace spamu

10. Ochrana osobních údajů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK